Yengeç Burcunun Yönetici Gezegeni ve Özellikleri

Yengeç Burcunun Yönetici Gezegeni ve Özellikleri

Yengeç Burcunun Yönetici Gezegeni ve Özellikleri

Duyguların Yöneticisi

Duygular, Ay'dan sorulur. Ruhumuzu dalgalandıran ve sakinleştiren astrolojik olarak hep Ay'dır.

Ay'ın çekici gücünü en somut şekilde gel-git olaylarında, denizleri kabartıp sonra serbest bırakışında hissederiz. Dünyanın çevresinde dönerken, büyüyen ya da küçülen Ay, kişilerin ve kitlelerin iç dünyalarını da kendi çehresi gibi değiştirir. Özellikle dolunayın gizemi birçok senariste, yazara ve şaire ilham kaynağı olmuştur.

Ay, duru, gümüş rengiyle insanları kendisine çeker, hipnotize eder. Korkan, ağlayan, hayal kuran tarafımızı açığa çıkarır. Ay, olaylara karşı duygusal ve sezgisel yaklaşımımızı, günlük olaylara bakış açımızı belirler.

Ay'ın doğum anındaki pozisyonu atalarımızdan ve ailelerimizden alacağımız karakteristik özellikleri belirler. Ayrıca kişinin ailevi sorunları da Ay tarafından yönlendirilir. Kalıtımsal özelliklerimiz, farkında olmasak da duygusal tepkilerimizi ve psikolojik gelişimimizi büyük ölçüde etkiler.

Güneş, dış görünüşü, başlıca karakter özelliklerini oluştururken, Ay iç dünyamızla ilgilidir. Ay, Güneş ya da doğum haritasına hakim olan başka bir burçtan pozitif etkileşim alıyorsa, etkileri daha güçlü ve olumlu hissedilir. Doğum haritasında Ay'ın bulunduğu yer; sezgileri, duyguları, hatıraları ve iç dünyanın dışarı vurum şeklini belirtir.

Dünyayla ilgili ilk izlenimlerimizi, annemizin vücudu aracılığıyla ediniriz; bu nedenle Ay, anneyle çok yakından ilgilidir. Modern astrolojide Ay, çocuğun anneyi nasıl algıladığını gösterir. Örneğin Ay'ı Boğa burcunda olan birisi, annesi koruyucu olmadığı halde onu çok sahiplenici bulabilir. Bir bakıma duygusal dünyamızın bağışıklık mekanizmasını Ay'ın etkiler düzenliyor, diyebiliriz. "Zararlı! Uzak dur" ya da "Çok Güvenli, asla bırakma" gibi.

Ay'ın Doğum Haritasındaki Gücü

Ay Yengeç burcunu yönetir. Ya da Ay, Yengeç'te dignifiye (dignified) olmuş denir. Ay, bir doğum haritasında Yengeç'te ise, Ay'ın bulunduğu ev konuları ön plana çıkar. Bunlara rahatlıkla hakim olabilirsiniz. Zodyak'ta doğal olarak 4. ev Yengeç'ten başladığı için Ay 4. evde kuvvetlidir.

Bir gezegen, yönettiği burcun karşısındaki burcunda zararlı pozisyonda çalışır. Bu duruma, gezegenin zararlı (detriment) olduğu yer denir. Ay, Oğlak burcunda ve 10. evde zararlıdır. Ay Oğlak'tayken bulunduğu ev konularına ve açılarına hakimiyetiniz zorlaşır, istenmedik olaylarla sık sık karşılaşabilirsiniz. Gezegenler yönetici burçlarının dışında, enerjilerini rahatlıkla ifade edebildikleri başka bir burçta bulunabilirler. Gezegen burada bir yönetici gibi çalışamaz ama enerjisini yansıtması kolay ve akıcıdır. Buna yükselim ya da eksaltasyon (exaltation) denir. Ay, Boğa burcunda ve 2. evde yükselir. Gezegen yükseldiği burcun karşısındaki burçta rahat edemez. Bu duruma ise gezegenin düşüşü (fall) denir. Ay, Akrep'te ve 8. evde düşer.

Tekrar hatırlatmak gerekir ki böyle durumlarda düşen veya yükselen, yararlı veya zararlı olan gezegenler değildir. Bu özellikler sadece kişiliğin veya olayların akışını belirten şifrelerdir.

Boşlukta Kalan Ay

Ay, Dünya'nın etrafındaki dönüşünü yaklaşık 28 günde tamamlar; 2,5 günde bir burç değiştirir. Burçlardan geçerken, gezegenlerle çeşitli açılar oluşturur. 2 veya 2,5 saatte 1 derece hareket ettiğinden dolayı her gezegen üzerindeki etkisi birkaç saat sürer. İçinde bulunduğu burcun son derecelerine yaklaştığında, başka bir gök cismi ile son açısını belirleyebilir. Bu noktada Ay, açı almadığı süre içinde, yeni bir burca girene kadar "boşlukta" olarak adlandırılır. Ay, her gün içine girdiği burca duyguları taşır, yani o günün duygusal habercisidir. İçgüdüleri yönetir. Bütün gezegenleri ziyaret ettikten sonra, Ay bir süre dinlenir ve bu süre birçok kişinin karsız, belirsiz, hatta dağınık geçirdiği zamandır. Bu süre içinde yaptığınız planlar ya da aldığınız kararlar, bir sonuç vermeyebilir.

Boşluktaki Ay'ın daha geleneksel tanımı; "Bundan hiçbir iş çıkmayacak"tır. Bu ifade doğruluk payı varıdr. Boşluktaki Ay döneminde, atılan adımlar ya yanlış ya da ilgisiz bir hareket oluşturur. Yani zamanın boşa harcanmasıdır. Özellikle yeni bir kişiyşe tanışmak veya bir iş başvurusunda bulunmak için ideal olmayan bir süredir. Çünkü, doğru bir karar almak için gereken bilgi, eksik ya da gözden kaçırılmış olabilir. Bu dönem astrolojik olarak yeni planlara başlamak için uygun kabul edilmez. Ancak rutin işler veya önce başlatılan projeler başarıyla yolunda gidebilir. Efemerislerde, Ay'ın boşlukta kalacağı zamanlar belirtilmiştir.

Yengeç burcunun yönetici gezegeni ve özellikleri nedir? Yengeç burcu hangi yönetici gezegenden etkileniyor?