Astroloji Bilim

Astroloji Bilim

Astroloji Bilim

Astroloji bir bilim dalı mı?

Günümüzde hala tartışması yapılsa da astrolojinin varlığı yadsınamaz; astrologların yanı sıra dünyadaki büyük bir kesim tarafından giderek artan oranlarda kabul görmektedir. Bilinmezlik duvarlarının çerçevelediği yaşam evinde, duvarların ötesine olan merak çok varsayımlı denklemlerin üretimesine neden olurken, birden fazla çözümleri de gündeme getirmektedir. Evrende, etki-tepki prensibiyle bir aile oluşturan değişim ve çatışmaların yarattığı nedensilliklere "Astroloji" uygun bir şekilde yaklaşarak, kozmosun sisleri arasında insanlara sempatik bir şekilde yol göstermektedir.

Astroloji, en azından bilimsel yaklaşımlarla sunduğu bilgilerle anlamını verileri sizinle paylaşırken, rehberliğini yüzünün akıyla, sizi kandırmadan ve avutmadan yapıyor.

Yaşamın anlamını tartışmak yerine evrendeki görevlerimizi anlamını düşündüğümüzde, yolumuzun çok daha kısa ve net olacağını bilmeliyiz.

Bize sunulan kısacık yaşam kesitinde; bize öğretmenlik yapacak olan Astroloji'nin öğretmenliğine sıcak gülümseme ile yaklaşırsak, onun bize matematiksel, fiziksel ve ruhsal olarak sunduğu bilgilerin ışığında yaşamımız daha eğlenceli ve hoş olacaktır.

Hayatınızı yönlendiren olguları, kendimizin yarattığını Astroloji söyleyecektir. Yaşam bize tercihler sunar ve biz seçeriz. Seçeneklerimiz ve reddettiklerimizin altında müthiş bir Astroloji gerçeği yatıyor.

Astroloji ve Bilim Hakkında. Astroloji Bir Bilim Dalı Mı? Astroloji Bilimi hakkında bilgiler.
Güncel yazılarımızdan haberdar olmak için sitemizi takip edin.