Astroloji"de Gezegenler

Astroloji"de Gezegenler

Astroloji

Astroloji Gezegenler

Güneş bir yıldızdır, oysa gezegenler, astronomlar tarafından güneşin çevresinde dönen, kendi başına ışığı olmayan gökcisimleri olarak tanımlarınır. Astroloji tarafından hesaba katılan sekiz gezegen vardır: Güneşe olan karşılıklı uzaklıklarının büyüklük sırasına göre: Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ne Plüton. 3 Dünya Venüs ve Mars arasında bulunduğundan, Merkür ve Venüs "iç gezegenler" olarak adlandırılırlar. Ay ise uydumuzdan başka birşey değildir. Astrolojide, Güneş ve Ay "ışıklı" olarak nitelendirilir ve Gökgünlükleri'nde, gezegenler gibi yermerkezli olarak konumlandırılırlar.

Böylece bir doğum haritası, tablolarda verili olan, zodyağın belirli 10 unsurunun ve bunlara eklenebilen "düğümlerin" (genellikle ay düğümleri) konumlarını içermek zorundadır. Bu "düğümler", (kuzey ve güney) bir gezegenin yörüngesinin ekliptik düzlemiyle kesiştiği noktalardır. Gezegen düğümleri çok az yer değiştirir ve kullanılmazlar. Buna karşılık, genellikle tek başına bir önem taşımayan, fakat gökyüzü haritasının diğer unsurlarıyla olan ilişkisi açısından gözönünde bulundurulan ay düğümleri hesap edilir.

İki tür koordinat bir doğum haritasının unsurlarının konumlarını belirlemeye olarak sağlar: ekvator koordinatları: açılım ve yükselim, ekliptik koordinatlar: enlem ve boylam. Görgünlükleri boylamları verirler Boylam, Koç'un ilk noktasının gökyüzüyle incelenerek unsurun bulunduğu noktaya olan uzaklıkla yaptığı açıdır ve Güneş'in izlediği yol yönünde 0 derece ile (Koç'un ilk noktası) 360 derece arasında bir değer alır. Görgünlükleri ayrıca, gök ekvatorunun altında ya da üstünde yer alan unsurun kuzey ve güney yönünde derece olarak (0 dereceden 90 derece'ye) verilmiş yükselimini ya da açılımını da verirler.

Son olarak, bazı astrologlar, ay düğümlerinden başka, "Kara ay" gibi kurgusal noktaları da haritaya dahil ederler. "Kara ay" ayın yörüngesinin odağıdır.

Herbiri kendi hızı ve yörüngesine göre her zaman aynı yönde hareket eden gezegenlerin içinde yer aldığı güneş sisteminin güneş merkezli gerçeğinin tersine, Gökgünlükleri bazı durumlarda gezegenin yukarıda tanımlanan bütüne göre geri gittiği değerleri verirler. Bu, astrolojinin yermerkezli sistem içinde çalıştığı unutulmazsa kolayca anlaşılabilecek görünün "geri hareket" olgusudur. Böylece, örneğin 1989'da Dünya'dan görüldüğü durumuyla Satürn, Oğlak'ın 13°5'inden 7°1'ine dek geri gitmiş ve aynı yılın Aralık ayında eski değerine tekrar kavuşarak ileri hareketine yeniden başlamıştır.

Gezegenlerin Anlamları

Her gezegene özel bir anlam verilmiştir. Bu anlamı daha eskiden beri bilinenler için belirlemek kolayken, astrologların haklarında çok daha az homojen görüşlere sahip oldukları, yakın zamanda bulunan üç gezegen (Uranüs, Neptün, Plüton) için belirlemek daha zordur.

Bununla birlikte, her gezegenin temsil ettiği özelliklerin ana çizgilerini, Zodyak burçlarında olduğu kadar kısa bir biçimde ve en çok kullanılan anahtar sözcüklerle belirtebiliriz.

Güneş:Kişisel yetiler, yaşam gücü, irade, erkeksilik.

Ay:Duygular, duyarlılık, günlük yaşam, kadınsılık.

Merkür:Zihinsel kavrayış, ilişkilere ait beceriler.

Venüs:Duygular, aşk, uyum, güzellik, sanat.

Mars:Mücadele, savaş, rekabet, enerji, saldırganlık.

Jüpiter:Olgunluk, otorite, toplum, başarı, zenginlik, yayılma, gelişme.

Satürn:Zaman, deneyim, düşünme, yalnızlık, geri çekilme, yavaşlık.

Uranüs:Değişimler, doğrudanlık, özgünlük, buluşlar, ilerleme.

Neptün:İlham, sezgi, alıcılık, yumuşaklık, düş.

Plüton:Bilinçaltı, gizli şeyler, marjinallik.

Tahmin edilebileceği gibi Satürn ötesi gezegenler belli sayıda astroloğun araştırma ve düzenlemelerine konu olmaktadırlar.

Gezegenlerin Güçlülük ve Güçsüzlükleri

Her gezegenin anlamı içinde bulunduğu Zodyak burcuna göre kısmen değişir. Astroloji çok genel olarak her gezegenin anlamının değerini arttıran ya da azaltan, güçlenmesine ya da zayıflamasına yol açan çeşitli alanlar belirlemiştir. Bunlar "güçlülük"ler: Yerini alan gezegen ve karşılıklı etki ile "güçsüzlükler"dir: Zararlı konum ya da güçsüz konum.

Yerini Alan Gezegen

Gezegenle burç arasında mükemmel bir eylem vardır, birinin ve ötekinin gücü uyumlu bir işbirliği içindedir, örneğin: Koç'ta Mars ve Aslan'da Güneş. Genel olarak kendi evinde olan bir gezegen zarar vermez.

Karşılıklı Etki

Burcun ve gezegenin özellikleri birbirini karşılıklı olarak güçlendirir, örneğin: Merkür, Başak burcunda güçlüdür: Zihinsel yetiler, burcun analitik ve metodik özelliğiyle daha da artar.

Zararlı Konum

Gezegen zodyak çemberi içindeki evine zıt olan burçta yer alır. Gücü kesilmez, ancak bu güç, burcun onu götürmek istediği yönün tersine, zıt tarafa doğru etkisini gösterir. Örneğin Terazi'de (Koç'un zıt burcu) olan Mars'ta enerji, burcu saldırganlığın fazlalığından dolayı rahatsız etme eğiliminde olacaktır.

Güçsüz Konum

Gezegen, güçlü olduğu burcun zıttı olan burçta bulunur ve taşıdığı ve bu konumla zayıflayacak özelliklerine zarar verici olabilir. Örneğin Balık burcunda güçlü durumda Venüs, Başak'ta amacından sapmış durumdadır, çünkü gezegenin aşk ilkesi bu burcun akılcı egemenliği tarafından engellenir.

Astroloji ve gezegenler. Astroloji'de Gezegenler. Gezegenler ve astroloji.