Doğum Gününe Göre Koç Burcu

Doğum Gününe Göre Koç Burcu

Doğum Gününe Göre Koç Burcu

1. DEKANAT

(21 Mart- 31 Mart) Tam bir Koç. Mars hakimiyeti baskındır.

Koç burcunun ilk on gününde dünyaya gelen kişiler, savaşçı kolay kolay yılmayan, yerinde duramayan, atılgan ve cesur kişilerdir. Kendilerini etraflarındakilere kanıtlayabilmek ve beğenilmek için uğraşırlar.

2. DEKANAT

(1 Nisan- 10 Nisan) Koç özellikleri Aslan'ın gururu ile birleşmeye başlar, Mars kadar Güneş de egemendir.

Doğum günleri ikinci on güne denk gelen kişiler kararlı ve planlı bir tutum sergilerler. İnsanları rahatlıkla örgütleyebilirler. Bir aslan gibi sağlam bir iradeye ve fiziksel güce sahiptirler. Maceradan ve heyecandan çok hoşlanırlar. Kendilerini tıpkı masallardaki "Aslan Kral" gibi ormanın tek hakimi sanıp, herkesten üstün olduklarına inanırlar.

3. DEKANAT

(11 Nisan- 20 Nisan) Koç özellikleri Yay'ın filozofluğu ile değişime uğrar. Mars kadar Jüpiter de söz sahibi olur.

Üçüncü on günlük parçada doğanlar kendilerini kültür ve entelektüel açıdan doyurmaya çalışırlar. Her türlü yeni bilgiye açıktırlar. Sosyal çalışmalarla ilgilendiklerinden diğer Koçlar'a göre daha az kendini beğenmiştirler.

Koç Burcu doğum günü. Doğum gününe göre Koç Burcu. Koç Burcunun doğum günü.