Kim Bu Oğlak Burcu

Kim Bu Oğlak Burcu

Kim Bu Oğlak Burcu

Zirveye Doğru

Oğlak insanları, tıpkı sembolleri dağ keçileri gibi, olabildiğince yükseklere tırmanmaya çalışırlar. Uzun vadeli planlar yapar, amaçlarına ulaşmak için acele etmezler. Yavaş ama emin adımlarla doruklara tırmanırlar. Oğlaklar, hayatlarının düzenli ve iyi organize olmasını ister, bunun için ellerinden geleni yaparlar.

Sabırlı ve dikkatli insanlardır. İşlerine çok önem verirler. İşi için kendisini bile ihmal eden Oğlaklar hiç de az değildir. Kendilerine olan saygıları kariyerlerindeki başarıya bağlıdır. Yaptığını beğenmeyen, dünyadaki adımlarını sağlamlaştıracak bir konuma gelemeyen Oğlaklar, bunun için kendi kendilerine eziyet edebilir. Yaptıkları işin iyi olduğunu herkesten önce kendilerine ispatlamaları gerektiğini düşünürler. İşlerinin yavaş ama güvenli gelişimini izlemek kadar haz aldıkları bir şey yoktur.

Oğlak insanları genelde çok ciddi görünür. Sorumluluklarını bilir, zor da gelse kaçmaya çalışmazlar. Geleneklere, göreneklere, kurallara sıkı sıkıya bağlıdırlar. Hiç gezilmemiş ormanlarda gezmek, onları ürkütür. Toplumu karşılarına almak, göreneklere karşı suç sayılabilecek bir şey yapmak, en son isteyecekleri şeydir. Haritasındaki etkilere göre hayatı monoton ve sıkıcı olabilir.

Güvenlik duygusu neredeyse, tutku halini almıştır. Para kazanma konusunda çok başarılıdırlar. Gereksiz yere para harcamazlar. Çok tutumludurlar. Hayat sigortaları, kendisinin ve ailesinin geleceğini garantiye alan yatırımlar ilgisini çeker. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan güçlü hafızalarıyla, ilgilendikleri takdirde borsada gerçek bir kurt olabilirler. Genelde çok alçakgönüllüdürler. Yaptıkları işlerle tarihe geçmek, sadece kendi nesline değil gelecek kuşaklara da faydalı olmak isterler.

Boş zamanlarında bahçe işleri ya da seramik yapımı gibi toprakla doğrudan ilgili uğraşlar edinebilirler. Ektikleri çiçeklerin büyümesini izlemek onlara haz verir. Çocuklarına karşı tavırları da böyledir. Oğlaklar, sorumluluklarını bilen, çocukları için en iyiyi yapmaya çalışan ebeveynler olurlar. Fakat, duygularını dışa vurmayan yapıları biraz sorun yaratabilir. Ayrıca çok disiplinli olduklarından, çocuklarından da her konuda aynı titizliği beklemeleri, çocukların biraz hırpalanmasına neden olabilir.

Kim Bu Oğlak Burcu. Oğlak Burcunu tanıyın.